Co to jest Inicjatywa Lokalna?

Miasto Poznań realizując obowiązek ustawowy (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24. 04. 2003 r.) wychodzi naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców oddając w ich ręce narzędzie współpracy jakim jest inicjatywa lokalna.

Jest to forma współpracy Miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań  publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowanie inicjatyw służy realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz wpływa na poprawę warunków ich życia. W katalogu zadań wyszczególnionych w ustawie znajdują się również zadania dotyczące infrastruktury technicznej.

Realizacja zadań infrastrukturalnych, w ramach systemu inwestycji lokalnych z udziałem mieszkańców (Wydział Gospodarki Komunalnej), cieszy się w naszym mieście dużym zainteresowaniem. Uzyskanie zamierzonego celu w stosunkowo szybkim czasie zachęca poznaniaków do podjęcia inwestycji infrastrukturalnych wspólnie z Miastem.

Rocznie wpływa do Wydziału od kilku do kilkudziesięciu wniosków. Powyższy system funkcjonuje od ponad 20 lat a jego efekty rzeczowo - finansowe są znaczne.

W roku 2023 Miasto wspólnie z mieszkańcami zrealizowało infrastrukturę o łącznej wartości blisko 3 200 000 zł, w tym:

  • sieć wodociągową - 1166 mb,
  • sieć kanalizacji sanitarnej - 320 mb,
  • sieć kanalizacji deszczowej - 203 mb,
  • budowę dróg i chodników o łącznej powierzchni - 2534 m2
  • budowę oświetlenia ulicznego - 5 lamp

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej