Nabór Wniosków

Zachęcamy Państwa do składania wniosków na realizację inicjatyw lokalnych w roku 2021! Przypominamy, że możecie Państwo wnioskować o współfinansowanie zadań z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej, wodociągów, nawierzchni oraz oświetlenia. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Na każdym etapie realizacji wniosku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej służą pomocą.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

1. tel. 61 878 5441

2. tel. 61 878 4306

3. tel. 61 878 5758

4. tel. 61 878 5575

5. tel. 61 878 4382

Lub zapraszamy do siedziby przy ul. 3 Maja 46, pokój 110, 111.

Załączniki