Pomoc dzieciom i rodzinie na planie Dodaj obiekt - Pomoc dzieciom i rodzinie

Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych

Opis

Godziny pracy: wtorek, czwartek, piątek godz. 16-20.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

Cele

 - Pomoc w funkcjonowaniu rodzin w sytuacjach kryzysowych i dążenie do ich usamodzielnienia.

 - Budowa lokalnego, środowiskowego systemu wsparcia dla dzieci, młodzieży i rodzin.

 - Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych, szczególnie w zakresie profilaktyki uzależnień , zapobiegania przemocy wewnątrzrodzinnej.

 - Działania na rzecz seniorów pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Formy

Stowarzyszenie prowadzi obecnie projekt, w którym oferuje pomoc specjalistyczną w formie poradnictwa i terapii, grup wsparcia, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin, będących w trudnych sytuacjach życiowych.

Prowadzony jest też projekt adresowany do ofiar przemocy wewnątrzrodzinnej

Kolejnym projektem jest akcja skierowana do seniorów, który ma na celu wspieranie osób starszych, poradnictwo psychologiczno-prawne dla osób starszych w trudnych problemach życiowych.

Wróć do listy