"Poznań z Energią"

Miasto Poznań razem z Veolią i Aquanetem, w ramach nowo powołanego, interdyscyplinarnego zespołu chcą wypracowywać wspólnie rozwiązania w zakresie polityki energetycznej miasta.

Zespół składa się z przedstawicieli biur i wydziałów Urzędu Miasta Poznania, jednostek miejskich i spółek z udziałem Miasta Poznania, a zainicjowany został przez Miasto Poznań oraz Veolia Energia Poznań S.A. w celu współpracy przy wspólnych wyzwaniach. Głównym koordynatorem prac Zespołu ze strony Urzędu Miasta Poznania jest Wydział Gospodarki Komunalnej.

Zespół łączy współpracę Wydziału Gospodarki Komunalnej, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydziału Oświaty, Wydziału Obsługi Urzędu, Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Wydziału Klimatu i Środowiska, Aquanetu oraz spółek Veolia Energia Poznań, Veolia Energy Contracting Poland i Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Do najważniejszych zadań zespołu należy współpraca w zakresie:

1)      strategii transformacji energetycznej,

2)      poprawy efektywności energetycznej w budynkach miejskich,

3)      promowania rozwoju odnawialnych źródeł energii,

4)      inicjowania działań optymalizujących zużycie energii.

Zespół projektowy jest podzielony na cztery tematyczne grupy robocze tj.:

1)      ds. transformacji energetycznej miasta - w szczególności poprzez: wzrost udziału OZE i ciepła odpadowego, wzrost udziału i dekarbonizację ciepła systemowego, współpracę między gestorami sieci, partnerstwo z przemysłem;

2)      ds. efektywności energetycznej obiektów - w tym opracowanie systemu monitoringu mediów i zarządzania energią w wybranych obiektach Miasta, zmierzające do poprawy ich efektywności energetycznej;

3)      ds. formalnych i organizacyjnych oraz finansowych - analiza rozwiązań wypracowywanych przez zespół projektowy pod kątem formalnym i organizacyjnym, a także analiza możliwości finansowych;

4)      ds. komunikacji i edukacji - prowadzenie działań mających na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie racjonalnego wykorzystania energii.

Spotkania zespołu projektowego "Poznań z energią" oraz grup odbywają się regularnie, co podnosi efektywność prac.  W ostatnim czasie dzięki współpracy w ramach zespołu udało się m.in. zrealizować kampanię edukacyjną Stopień mniej znaczy więcej. Wypracowano także porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta, Aquanet i Veolią w zakresie oceny możliwości wykorzystania potencjału ciepła odpadowego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 1042/2022/P powołujące zespół projektowy "Poznań z Energią" i określające zasady jego funkcjonowania weszło w życie 27.12.2022 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej