Wolontariat indywidualny i wspierający, grupowy - pracowniczy i szkolny

liczba uczestników: 20

Opis

Wsparcie dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, możliwość spędzenia wolnego czasu, czytanie książek, gazet, spacer z mieszkańcem. Ponadto pomoc przy organizacji imprez dla seniorów w DPS, pomoc przy organizacji imprez kulturalnych, remontów, wspólnych wyjazdów.

Zakres prac

Wolontariat indywidualny i wspierający, grupowy - pracowniczy i szkolny. Umowa wolontaryjna zgodna z ustawą. Odpowiedzialność za wyznaczonych mieszkańców. Przydział obowiązków zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami zarówno seniora jak i wolontariusza.

Umiejętności

Umiejętności i kwalifikacje zgodnie z realizacją danego projektu oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Kiedy sa potrzebni wolontariusze

W szczególności godziny popołudniowe i weekendy przy wolontariacie indywidualnym. Natomiast przy wolontariacie grupowym godziny dopołudniowe lub w trakcie trwania imprez.

Świadczenia

Umowa wolontaryjna zgodna z ustawą o wolontariacie.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do kontaktu. Wolontariusz otrzyma wszelkie wsparcie od koordynatora i pracowników DPS. Nagrodą będzie wdzięczność i uśmiech seniora.

Harmonogram

od: 2023-03-16
do: 2024-12-29

Lokalizacja

ul. Ugory 18/20 61-623 Poznań
Nie wskazano żadnego punktu na planie.

Kontakt

Daria Gil-Dahlke tel. 618284361 / 618284359 mail: zespolsocjalnyugory@m.poznan.pl / daria.gil-dahlke@m.poznan.pl

Kryteria

 • kultura i sztuka
 • zwierzęta
 • pomoc społeczna
 • ochrona zdrowia
 • w biurze/placówce
 • w terenie
 • dorośli
 • seniorzy
 • prowadzenie spotkań, zajęć, warsztatów, animacja
 • organizacja wydarzeń (festiwale, imprezy masowe, konferencje)
 • zadania opiekuńcze
 • prace organizacyjne, administracyjne
 • prace fizyczne i porządkowe
 • pomoc prawna
 • pomoc humanitarna
 • wsparcie psychologiczne
 • akcyjne
 • krótkoterminowe
 • długoterminowe
 • praca z ludźmi
 • zdolności artystyczne

sieci społecznościowe