praca konkursowa

Prace konkursowe zagospodarowania ul. Kościelnej w Poznaniu - wystawa

2018-03-13 ( wtorek ) – 2018-03-23 ( piątek )
Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, hol na parterze, Poznań

W siedzibie Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17, można oglądać wystawę prac konkursowych na projekt zagospodarowania ul. Kościelnej w Poznaniu.

Konkurs został rozstrzygnięty 28 lutego 2018 r. Spośród 17 zgłoszonych prac, Sąd Konkursowy za najlepszą uznał koncepcję przygotowaną przez Kamila Ziółkowskiego oraz Seweryna Trzyna. Drugie miejsce otrzymali Joanna Piasecka i Tomasz Bekas, a trzecie Alicja Maculewicz, Kinga Zając i Emilia Dzięgielewska. Sąd Konkursowy wyróżnił także prace zespołów projektowych w składzie: Katarzyna Dyktyńska i Natalia Raczkowska oraz Zofia Łobza i Joanna Wiernicka.

Organizatorem konkursu był Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Miasto Poznań 

Wystawę można oglądać w holu na parterze do 23 marca br.