Aktorzy spektaklu stojący na scenie

"Republika marzeń" na motywach opowiadań Brunona Schulza. Twórczość Brunona Schulza jest dla artystów teatru pokusą i wyzwaniem. W jego opowiadaniach poetyckie słowo kreuje rzeczywistość, konstruując z ulotnych sennych wizji fascynujący, kompletny świat, pozostawiający niewielką przestrzeń dla żywej tkanki spektaklu. Autorzy "Republiki marzeń" odkłamują mit o prozie Schulza jako niedostępnej dla teatru. Otwierają ją na wszelkie formy teatralnej materialności, zmiennej, płynnej, ulegającej ciągłym metamorfozom. Odkrywają demiurgiczne właściwości wieloznacznych Schulzowskich metafor - ukrytą w słowach siłę uruchamiania skojarzeń, inspirowania działań, wywoływania ruchu. Przeplatają różnorodne motywy zaczerpnięte z Schulzowskiej narracji, jak w orientalnych arabeskach, z przeplatających się krętych nitek i ornamentów budując niezwykły, gęsty, bujny i uchwytny każdym zmysłem świat. Zapraszamy Państwa do przestrzeni Sanatorium pod Klepsydrą, opuszczonej i dziwnej, w której czas cofa się o jeden interwał, a więc wszystko może się zdarzyć. W której archetypiczna postać Ojca zderza się ze zwielokrotnioną figurą Józefa-Syna, budując całą gamę relacji, od afirmacji po negację. Przy okazji do "teatru w teatrze", w którym z aktorskimi i reżyserskimi zadaniami mierzy się pewien zespół.

Organizatorzy pragną dać impuls do refleksji, na ile teatr - każdy teatr - może być metaforą rzeczywistości, "republiką marzeń", modelową wspólnotą marzycieli. Uniwersalną, bo wszyscy jesteśmy po troszę marzycielami.

Scenariusz i reżyseria - Igor Gorzkowski, choreografia - Iwona Pasińska asystent spektaklu - Jerzy Kaźmierczak, muzyka - John Zorn, Jamie Saft, Yves Weyh, David Krakauer, Erick Friedlander, Rabbinical School Dropouts, scenografia - Andrzej Grabowski, kostiumy - Adriana Cygankiewicz, Andrzej Grabowski

Bilety dostępne w:

Kup bezpośrednio:

Zobacz ptt-poznan.pl