Aktualne raporty z pracy ITPOK

W ITPOK - już od samego początku funkcjonowania Instalacji tj. od  2016 r. - wdrożony został system, który pozwala monitorować wpływ Instalacji na środowisko.

Miasto Poznań chce być transparentne w relacjach z mieszkańcami i zadbało o to, aby mieszkańcy samodzielnie, w każdej chwili mogli sprawdzić, czy ITPOK jest bezpieczna dla otoczenia poprzez dostęp do aktualnych emisji wyświetlanych całodobowo na tablicy elektronicznej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na teren ITPOK oraz monitoring emisji dostępny w każdym czasie dla mieszkańców on-line.

Szczegółowo rejestrowane są także ilości i rodzaje odpadów trafiających do Instalacji, a zebrane informacje na ten temat są podawane do publicznej wiadomości.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej