Jak powinien wyglądać wniosek i gdzie się go składa?

Wniosek należy wypełnić zawierając w nim między innymi:

 • opis planowanej inwestycji wraz z szacunkową wartością zadania,
 • informacje o wielkości dofinansowania ze strony Miasta.

Wniosek należy uzupełnić niezbędnymi załącznikami, którymi są:

 1. Dokumentacja techniczna,
 2. Kosztorys inwestorski,
 3. Pozwolenie na budowę lub w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - zaświadczenie o braku przeciwskazań do rozpoczęcia robót (często jest to część dokumentacji),
 4. Opinia Rady Osiedla odnośnie planowanej inwestycji,
 5. Zaświadczenie o rejestracji Stowarzyszenia, jeśli takowe zostało założone.

Wniosek na realizację jest rozpatrywany w trybie określonym przez Kodeks postępowania administracyjnego. Oznacza to, że odpowiedź na wniosek powinna nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia do urzędu (w sprawach skomplikowanych do 60 dni). W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub wymaga uzupełnień, wnioskujący zostanie poproszony o stosowne uzupełnienia.

Wnioski mogą być składane w sposób ciągły. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, jakie wynikają ze specyfiki działania samorządu i wydatkowania środków publicznych na realizację zadań samorządu, dlatego sugerujemy złożenie wniosku w miesiącu styczeń/luty, aby można było zadanie zrealizować i rozliczyć w ciągu roku budżetowego.

Wnioski można składać:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta Poznania

Oddział Nadzoru i Inwestycji Lokalnych

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,

pokój 310, 311.

                                                                                                                       

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

 • tel. (61) 878 4382
 • tel. (61) 878 5575
 • tel. (61) 878 4306
 • tel. (61) 878 5441

e-mail: gk@um.poznan.p

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej