Jakie zadania można zrealizować w ramach Inicjatywy Lokalnej?

Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach inicjatywy lokalnej, która została określona w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), realizuje zadania polegające na budowie:

  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacji sanitarnej,
  • sieci kanalizacji deszczowej,
  • nawierzchni dróg i chodników,
  • oświetlenia ulicznego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej