Kryteria oceny wniosku

Kryteriami oceny wniosku są między innymi celowość realizacji inwestycji, jej znaczenie, możliwość realizacji, wkład wnioskodawcy czy stopień skompletowania niezbędnej dokumentacji.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej