Nabór Wniosków

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że w wyniku złożonych przez Mieszkańców wniosków o współfinansowanie inwestycji lokalnych, zakwalifikowanych zostało 8 wniosków na łaczna kwotę 1 764 118,43 zł.  Mieszkańcy najczęściej wnioskowali o pomoc w sfinansowaniu budowy kanalizacji sanitarnej (4 wnioski), sieci wodociągowej (2 wnioski) oraz budowę nawierzchni i kanalizacji deszczowej (2 wnioski).

Z uwagi na wykorzystaną w bieżacym roku pulę środków przeznaczonych na ten cel, prosimy o składanie nowych wniosków od IV kwartału br., których realizacja rozpocznie się w 2022 r. 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami WGK Oddziału Nadzoru i Inwestycji Lokalnych lub mail gk@um.poznan.pl

1. tel. 61 878 5441

2. tel. 61 878 4306

3. tel. 61 878 5758

4. tel. 61 878 5575

5. tel. 61 878 4382

Lub zapraszamy do siedziby przy ul. 3 Maja 46, pokój 110, 111.

Załączniki