Nabór Wniosków

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że komisja opiniująca wnioski złożone na rok 2024 odbyła się w dniu 8 marca 2024 o godz. 13:30.

W wyniku naboru do realizacji zakwalifikowano 4 wnioski dotyczące budowy:

kanalizacji sanitarnej w ulicach:

 • boczna od ulicy Glebowej,
 • Strzyżowskiej,
 • Okoneckiej

wodociągu w ulicach:

 • boczna od ulicy Glebowej
 • Pokrzywno

Warunkowo  z powodu niepełnej dokumentacji po jej uzupełnieniu do realizacji zakwalifikowano 2 wnioski.

Szczegóły w załączniku.

W 2023 roku w wyniku złożonych przez mieszkańców wniosków zrealizowano następujące inwestycje :

kanalizację sanitarną w ulicach:

 • Buczka ,
 • Kolberga,
 • Opolska,
 • boczna od ulicy Niżańskiej,
 • boczna od ulicy Porzeczkowej,
 • boczna od ulicy Skibowej,

wodociąg w ulicach:

 • Buczka,
 • Dobiegniewska,
 • Kotarbińskiego,
 • Oleszycka,
 • boczna od ulicy Głuszyna,
 • boczna od ulicy Niżańskiej,
 • boczna od ulicy Porzeczkowej,

 nawierzchnię w ulicach:

 • Anny Danysz,
 • Jarosława Iwaszkiewicza,

oraz  oświetlenie i kanalizację deszczową w ulicy:

 • Jarosława Iwaszkiewicza

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami WGK Oddziału Nadzoru i Inwestycji Lokalnych lub mail gk@um.poznan.pl

1. tel. 61 878 4382

2. tel. 61 878 5575

3. tel. 61 878 4306

4. tel. 61 878 5441

lub zapraszamy do siedziby przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, pokój 310, 311.

Jak działamy można zobaczyć tutaj

Załączniki