Nabór Wniosków

Dnia 26.05.2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. opiniowania wniosków

o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Wyniki prac Komi-

sji zostaną   Państwu przedstawione  pisemnie.  Jednocześnie  przypominamy,

iż nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Na każdym etapie realiza-

cji wniosku pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej służą pomocą.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

1. tel. 61 878 5441

2. tel. 61 878 4306

3. tel. 61 878 5758

4. tel. 61 878 5575

5. tel. 61 878 4382

Lub zapraszamy do siedziby przy ul. 3 Maja 46, pokój 110, 111.

Załączniki