Planowanie energetyczne

Do zadań własnych gminy, określonych w ustawie Prawo energetyczne, należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim obszarze.

Wywiązując się z tego zadania, Miasto Poznań opracowało w 2001 roku "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania", które zostały przyjęte Uchwałą Nr LXXVII/905/III/2002 Rady Miasta Poznania w dniu 5 lutego 2002 r.

Najnowszą "Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania" przyjęto Uchwałą Nr LXIX/1252/VIII/2022 w dniu 12 lipca 2022 roku.

Wcześniejsze aktualizacje dokumentu:

  • 2011 - Uchwała Nr XV/165/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 roku
  • 2015 - Uchwała Nr XI/88/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 5 maja 2015 roku.
  • 2019 - Uchwała Nr VI/78/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2019 roku.

Każde takie opracowanie zawiera ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania miasta na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie oraz możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii. Pozwala na realizację inwestycji energetycznych przez wszystkie przedsiębiorstwa związane z tą branżą, a wynikających z aktualizacji założeń i zgodnych z aktualnymi planami rozwojowymi miasta, modernizację istniejących zasobów oraz pozyskiwania nowych źródeł energii. Działania te gwarantują zaspokojenie bieżących, i przyszłych potrzeb energetycznych mieszkańców w sposób, który zapewni bezpieczeństwo, niezawodność dostaw, optymalizację kosztów zakupu oraz minimalizację zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące systemu ciepłowniczego, gazowniczego i elektroenergetycznego na terenie Poznania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej