Sposób finansowania Inicjatywy Lokalnej

Wysokość dofinansowania ze strony Miasta wynosi 50%. Możliwe jest jego zwiększenie do 75%, przy czym należy to uzasadnić. Środki finansowe nie są przekazywane na konto wnioskodawcy. Po zakończeniu robót budowlanych wnioskujący przystępują do rozliczenia inwestycji razem z pracownikami Oddziału Nadzoru i Inwestycji Lokalnych.

Wartość całej inwestycji (100%) to suma robocizny (wykonawstwo-kosztorys)

i kosztów okołoinwestycyjnych, które ponoszą mieszkańcy np.: dokumentacja

techniczna, przetarg, akt notarialny, mapy, prowadzenie konta. Koszty około-

inwestycyjne należy umieścić we wniosku w pozycji nr 6. Dofinansowanie oblicza-

my od łącznej kwoty planowanych zadań.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej