Sposób finansowania Inicjatywy Lokalnej

Wysokość dofinansowania ze strony Miasta wynosi 50%. Możliwe jest jego zwiększenie do 75%, przy czym należy to uzasadnić. Należy pamiętać, że środki finansowe nie są przekazywane na konto wnioskodawcy. Po zakończeniu robót budowlanych wnioskujący przystępują do rozliczenia inwestycji razem z pracownikami Oddziału Nadzoru i Inwestycji Lokalnych (zwanego dalej oddziałem).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej