Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. - ZZO

Zakład Zagospodarowania Odpadów  w  Poznaniu sp. z o.o. (ZZO) jest spółką miejską powstałą w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego, na podstawie Uchwały Nr XXXI/452/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012r. w sprawie przekształcenia  samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Zakład Zagospodarowania Odpadów  w  Poznaniu (ZZO) poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego, realizującej zadania własne o charakterze użyteczności publicznej Miasta Poznania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

ZZO jest podmiotem zarządzającym dwiema instalacjami: Składowiskiem odpadów komunalnych Miasta Poznania w Suchym Lesie oraz Instalacją do odzysku odpadów biodegradowalnych (Biokompostownią).

Więcej informacji na temat działalności ZZO znajduje się tutaj.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej