Rejestr terenów osuwiskowych oraz terenów zagrożonch ruchami masowymi

Rejestr terenów osuwiskowych oraz terenów zagrożonch ruchami masowymi

Zgodnie z art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj.  Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z póź. zm.), starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.

Stosownie do ust. 2 pkt. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. Nr 227, poz. 1485) niniejszym załączamy rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymizawarty w opracowaniu pn. "Weryfikacja i aktualizacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów osuwiskowych na terenie miasta Poznania"., wykonana: Swadzim, listopad 2016 r.

Wykonawca:

GT Projekt Sp. z o.o.& Co Spółka komandytowa

Swadzim k. Poznania,

ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

Autor opracowania:

dr Maciej Troć wraz z zespołem

Zamawiający:

Urząd Miasta Poznania

Podstawa prawna:
Umowa między Wykonawcą i Zamawiającym
OS.IV/272.16.2016
zawarta w dniu 22.04.2016 r.

"Wstępna dokumentacja dla rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie Miasta Poznania". (stan 2010 r.)

Załączniki