VII Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych

Tydzień Organizacji Pozarządowych oferuje wiele ciekawych, pożytecznych, ważnych wydarzeń dla Mieszkańców Poznania, dlatego już dziś zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi pod linkiem:
http://www.poznan.pl/mim/main/vii-poznanski-tydzien-organizacji-pozarzadowych,p,39451,39581.html

Wydarzenie jest opisane także na FB, pod linkiem:
https://www.facebook.com/events/802736196554756/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D