Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2014 - 2025, uwzględniający głosy mieszkańców i organizacji pozarządowych, zebrane podczas II etapu konsultacji społecznych. Dokument w tym kształcie został uchwalony przez Radę Miasta Poznania.

Załączniki