Koncepcja organizacji ruchu na Jeżycach - PRZEDŁUŻENIE TERMINU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wyjątkowo duże zainteresowanie mieszkańców i kilkadziesiąt zgłoszonych uwag to owoc pierwszego etapu konsultacji społecznych koncepcji organizacji ruchu na Jeżycach. W związku z tym opiniowanie, które miało zakończyć się w drugiej połowie grudnia zostało przedłużone do końca stycznia  2018 roku!

Uspokojenie ruchu i ograniczenie lub uniemożliwienie tranzytowych przejazdów przez Jeżyce to kluczowe założenia wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu dla tej dzielnicy, której konsultacje społeczne rozpoczęły się 13 października 2017 roku. Ze względu na zakres przedsięwzięcia podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat ogólnych, tak zwanych "sieciowych" zmian zaproponowanych dla całego osiedla. Drugi etap konsultacji dotyczyć ma szczegółowych rozwiązań dla poszczególnych ulic.

Temat zmian w organizacji ruchu na Jeżycach spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zarówno podczas opiniowania internetowego, jak i dwóch spotkań z mieszkańcami, które odbyły się 17 i 18 października 2017 roku zgłoszonych zostało wiele zmian dotyczących zarówno pojedynczych ulic, jak i ogólnych rozwiązań. W związku z tym podjęta została decyzja o przygotowaniu trzeciego wariantu sieciowej koncepcji organizacji ruchu na Jeżycach. Oznacza to tym samym przedłużenie pierwszego etapu konsultacji społecznych i późniejsze rozpoczęcie etapu drugiego.

Trzeci wariant koncepcji zaprezentowany zostanie 1 grudnia 2017 roku na stronie internetowej ZDM w zakładce "Projekty drogowe".

Opinie na jego temat w formie pisemnej będzie można do 15 grudnia 2017 roku:

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres jezyce@zdm.poznan.pl,
  • przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby ZDM w Poznaniu przy ul. Wilczak 17

UWAGA!! Aktualnie:

Drugi etap konsultacji społecznych, poświęcony rozwiązaniom szczegółowym rozpocznie się 15 stycznia 2018 roku i potrwa do 31 stycznia 2018 roku. W ramach opiniowania odbędą się również spotkania z mieszkańcami, zaplanowane na drugą połowę stycznia.

W ramach II etapu konsultacji społecznych zorganizowane zostaną spotkania z mieszkańcami w formie dyżurów eksperckich Zarządu Dróg Miejskich, którzy odpowiadać będą na wszelkie pytania i uwagi mieszkańców do zaprezentowanej koncepcji.
Czas i miejsce dyżurów:
24 stycznia 2018: od godz. 8:00 do 11:00 i od godz. 16:00 do 19:00 w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Norwida 21 w sali multimedialnej;
25 stycznia 2018: od godz. 8:00 do 11:00 i od godz. 16:00 do 19:00 w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Słowackiego 54/56, w sali nr 1.

Szczegółowy opis powyższych zmian oraz materiały graficzne, w tym: mapy symulacji ruchu i tranzytów, pomiary natężenia ruchu, a także prezentację wyników geoankiety znajdą Państwo na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce "Projekty drogowe"

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej