Nowa usługa w POZnan*KONTAKT: zmiany w użytkowaniu wieczystym

POZnan*KONTAKT od 1 lutego 2019 r, rozpoczyna nową usługę dla mieszkańców Poznania. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 20:00 pod numerem telefonu 61 646 33 44 można uzyskać informację na temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Więcej informacji: POZnan*KONTAKT 61 646 33 44
Więcej informacji: POZnan*KONTAKT 61 646 33 44

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2540) od 1 stycznia 2019 br. nastąpiło z mocy prawa przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

  • czym jest użytkowanie wieczyste?
  • kogo obowiązuje przekształcenie?
  • kto i kiedy wyda zaświadczenie?
  • jakie opłaty wiążą się ze złożeniem wniosku?
  • czy muszę składać wniosek?

...na te i inne pytania uzyskacie Państwo odpowiedź w dniach pracy Urzędu Miasta Poznania
w godzinach od 7:30 do 20:00 pod numerem  telefonu 61 646 33 44