Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o  Bezpieczeństwie

W zakładce tej prezentujemy wszystkie wydarzenia związane z przygotowaniami oraz przebiegiem Olimpiady. Informacje publikowane są w kolejności od najnowszych.

*************************************************************************

II Etap Olimpiady

10 stycznia, punktualnie o 10:00,  rozpoczął się II etap II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Do II etapu WOWOB zakwalifikowało się 338 uczniów szkół średnich z województwa wielkopolskiego. To zdecydowanie więcej, aniżeli w ubiegłorocznej edycji Olimpiady (w ub. roku pierwszy test na takim samym poziomie 65 % rozwiązało 188 uczniów). Ostatecznie do rozwiązania drugiego testu przystąpiło 275 uczniów. Tym razem na uczestników Olimpiady czekał test złożony z 20 pytań wielokrotnego wyboru oraz jedno z trzech pytań otwartych. Pytania okazały się  nie takie łatwe. Tylko jedna uczennica z Wrześni bezbłędnie odpowiedziała na wszystkie 20 pytań. Ostatecznie, po podsumowaniu punktów zdobytych z pytań testowych oraz za odpowiedź na pytanie otwarte, Komisja Główna II WOWOB zakwalifikowała do marcowego finału 18 osób. Protokół z posiedzenia Komisji - patrz zał. 1 i zał. 2.

Już 28 marca br. finaliści zawalczą o nagrodę główną - indeks na 3 letnie studia licencjackie na WSB w Poznaniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o wartości blisko 15 tys. zł. NIE dla SMOGU jest hasłem II WOWOB, a to oznacza, że finaliści zaprezentują autorski projekt walki z tym nader dokuczliwym zjawiskiem.

Gratulujemy finału i czekamy na ciekawe rozwiązania.

Relacja z przebiegu II etapu WOWOB w Kaliszu

Załączniki


I Etap Olimpiady

1129 uczniów z 37 szkół z województwa wielkopolskiego zgłosiło się do udziału w II Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Wraz z Wyższą Szkołą Bankową i Strażą Miejską w Poznaniu Olimpiadę współorganizuje siedem straży miejskich i gminnych z Wielkopolski. Pierwszy etap jest już za nami.

11 grudnia, równocześnie w 37 szkołach z 9 miast województwa wielkopolskiego, uczestnicy Olimpiady przystąpili do rozwiązania testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Ostatecznie, do rozwiązania testu przystąpiło 909 uczniów. Inauguracja II WOWOB pn. NIE dla SMOGU! odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 przy ul. Działyńskich w Poznaniu.   

Na uczniów zgromadzonych przed wejściem do auli szkoły czekali ich opiekunowie. Po sprawdzeniu z imienną listą zgłoszeń, uczestnicy I etapu Olimpiady pojedynczo zajmowali miejsce. Uczniów powitał Komendant SMMP Pan Waldemar Matuszewski, natomiast sprawy organizacyjne omówił Pan Piotr Banasiak, wykładowca WSB w Poznaniu.

Na rozwiązanie testu wszyscy mieli 30 minut. Po tym czasie zebrane prace zostały komisyjnie ocenione. Za każdą dobrą odpowiedź przydzielano 1 punkt. Okazało się, że test nie był wcale  taki łatwy, ale w końcu uczestnicy walczą o niemałą nagrodę, jaką jest indeks WSB o wartości blisko 15 tys. zł.

Ażeby zakwalifikować się do drugiego etapu należało rozwiązać test na poziomie 65%. Warunek ten spełniło 338 osób.

Kolejny etap zaplanowano na 10 stycznia 2019 r. Do rozwiązania będzie wtedy jeszcze trudniejszy test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi. Najlepsi spotkają się w finale, który odbędzie się 28 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Bankowej, w Poznaniu. Zadaniem finalistów będzie dokonanie oceny zagrożeń oraz zjawisk negatywnych powodowanych zanieczyszczeniami występującymi pod postacią smogu. Autorski projekt winien zawierać nie tylko część opisową, ale również podjęte konkretne działania praktyczne poprawiające istniejącą sytuację. 

Załączniki


Podpisanie porozumienia

15 października, w samo południe, w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia pomiędzy Strażą Miejską z Poznania, Wrześni, Kalisza, Murowanej Gośliny, Śremu, Gostynia, Swarzędza oraz Straży Gminnej z Czerwonaka, a WSB w Poznaniu - Porozumienie dotyczy organizacji II Wielkopolskiej Olimpiady o Bezpieczeństwie pn.


NIE dla SMOGU!


Nagrodą główną są 3 letnie studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Poznaniu, ufundowane przez uczelnię o wartości ok. 15 tys. zł.
I etap już 11 grudnia.


Finał I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie

W dniu 26 marca 2018 r., w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej, w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A został przeprowadzony III, finałowy etap  I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie.  

Po drugim etapie Olimpiady, do finału I WOWOB,  Komisja Główna zakwalifikowała 20 osób. Tym razem zadaniem finalistów było przygotowanie autorskiego projektu p.t. "Moja okolica bezpieczna i przyjazna". Projekt ten powinien zawierać nie tylko opis występujących zjawisk negatywnych, ale również podjęte działania praktyczne poprawiające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania pracy było przygotowanie w wersji opisowej oraz multimedialnej projektu, z zachowaniem wymagań ogólnych, zawartych w regulaminie Szczegółowym Olimpiady. Ostatecznie, do finalowych przesłuchań Komisja Główna I WOWOB zakwalifikowała 18 uczestników.

Od wczesnych godzin porannych, w sali wykładowej WSB, rozpoczęły się przesłuchania 18 finalistów I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Czas oczekiwania organizatorzy wypełnili zajęciami warsztatowymi przygotowanymi przez wykładowców WSB oraz pracownika CZK z Urzędu Miasta. Wysoki poziom prezentowanych prac nie ułatwił pracy jury. Każdy z finalistów, w ciągu 10-cio minutowego wystąpienia prezentował swój pomysł na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ostatecznie, pierwszą laureatką, I-szej Olimpiady i zdobywczynią nagrody głównej - indeksu na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej, została Alicja Glinkowska uczennica Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez sponsorów Olimpiady. Organizatorzy nie zapomnieli o nauczycielach, którzy przygotowywali i wspierali swoich uczniów - wszyscy otrzymali upominki ufundowane przez sponsorów Olimpiady.

Finałowa uroczystość zakończyła się podzieleniem okolicznościowego tortu.

Załączniki


II etap

22 stycznia, punktualnie o godz. 10:00, 163 uczniów szkół średnich z województwa wielkopolskiego przystąpiło do II etapu eliminacji w ramach I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Uczestnicy Olimpiady najpierw rozwiązywali test składający się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, a następnie udzielili pisemnej odpowiedzi na jedno z trzech pytań otwartych. Najczęściej wybieranym tematem z pytań opisowych było bezpieczeństwo rowerzystów oraz wymagania dla kandydatów na strażnika miejskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem II etapu Olimpiady czuwały Komisje Terenowe, żadna z nich nie wniosła zastrzeżeń czy uwag.

Komisja Główna I WOWOB zakwalifikowała do marcowego finału 20 osób. Po trzech uczniów dostało się z Kalisza, Murowanej Gośliny i Poznania, po dwóch z Ostrzeszowa, Śremu i Wrześni a po jednym z Czerwonaka, Grodziska Wielkopolskiego, Opatówka k. Kalisza, Swarzędza, Wągrowca.

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy i czekamy na autorskie projekty z zakresu Moja okolica - bezpieczna i przyjazna.

Zadaniem finalistów będzie dokonanie oceny zagrożeń oraz zjawisk negatywnych występujących w najbliższym otoczeniu (w miejscu zamieszkania, teren samorządu pomocniczego, otoczenie szkoły wraz z drogą do i ze szkoły). Projekt może obejmować, między innymi, tematy z zakresu ładu i porządku publicznego (np. czystość, dzikie wysypiska odpadów), poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (np. oświetlenie uliczne, oznakowanie nieruchomości czy bezpieczne przestrzenie), ekologii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Projekt winien zawierać nie tylko opis występujących zjawisk negatywnych i propozycje zmian na lepsze, ale również podjęte konkretne działania praktyczne (np. w porozumieniu z samorządem pomocniczym, zarządcą terenu, mieszkańcami czy organizacjami społecznymi, które funkcjonują na danym terenie).  Każdorazowo liczy się zawartość merytoryczna, kreatywność finalisty, jego zaangażowanie, akceptacja mieszkańców i wkład do tworzenia bezpiecznej i przyjaznej okolicy.

Termin składania prac finałowych mija 16 marca, natomiast przesłuchania finalistów odbędą się 26 marca w siedzibie Wyższej szkoły Bankowej w Poznaniu.

II etap Olimpiady w mediach:

Głos Wielkopolski

TVP 3

WTK

Załączniki


*************************************************************************

Konkurs Eski

W ramach promocji I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie rozgłośnia patrona medialnego Radio Eska, wyemitowała konkurs "5 sekund" o tematyce bezpieczeństwa. Uczestnikami konkursu byli słuchacze Eski, którzy w ciągu 5 sekund musieli odpowiedzieć na pytanie  przygotowane przez organizatorów WOWOB. Na wszystkich czekały atrakcyjne nagrody od Straży Miejskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej W Poznaniu

Załączniki


*************************************************************************

I Etap Olimpiady

703 uczniów z 37 szkół z całego województwa zgłosiło się do udziału w I Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Wraz z Wyższą Szkołą Bankową i Strażą Miejską w Poznaniu Olimpiadę współorganizuje dziewięć straży miejskich i gminnych z Wielkopolski. Pierwszy etap jest już za nami.

12 grudnia, równocześnie w 37 szkołach z 10 miast województwa wielkopolskiego, uczestnicy Olimpiady przystąpili do rozwiązania testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Najwięcej chętnych, bo aż 99 osób, zgłosiło się z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu przy ul. Śniadeckich. To właśnie w tej placówce odbyła się inauguracja Olimpiady.

Na uczniów zgromadzonych przed wejściem do auli szkoły czekali ich opiekunowie. Po sprawdzeniu z imienną listą zgłoszeń, uczestnicy I etapu Olimpiady pojedynczo zajmowali miejsce. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali pamiątkowe przypinki, smycze i długopisy. Uczniów powitał Komendant SMMP Pan Waldemar Matuszewski, natomiast sprawy organizacyjne omówiła Pani Edyta Ślachcińska z WSB w Poznaniu oraz w-ce dyr. ZSH Pani Klaudia Kraus-Jakubowska.

Na rozwiązanie testu wszyscy mieli 45 minut. Po tym czasie zebrane prace zostały komisyjnie ocenione. Za każdą dobrą odpowiedź przydzielano 1 punkt. Okazało się, że test nie był wcale  taki łatwy, ale w końcu uczestnicy walczą o niemałą nagrodę, jaką jest indeks WSB o wartości blisko 15 tys. zł.  Potwierdziły to informacje napływające z innych szkół. Tylko dwom uczestnikom Olimpiady z Zespołu Szkół w Murowanej Goślinie, udało się bezbłędnie rozwiązać cały test. Ażeby zakwalifikować się do drugiego etapu należało rozwiązać test na poziomie 65%. Warunek ten spełniło 188 osób.

Kolejny etap zaplanowano na 22 stycznia 2018 r. Do rozwiązania będzie wtedy jeszcze trudniejszy test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi. Najlepsi spotkają się w finale, który odbędzie się 26 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Bankowej, w Poznaniu. Zadaniem finalistów będzie dokonanie oceny zagrożeń oraz zjawisk negatywnych występujących w najbliższym otoczeniu. Autorski projekt winien zawierać nie tylko część opisową, ale również podjęte konkretne działania praktyczne poprawiające istniejącą sytuację. 

Relacja dziennikarzy z przebiegu I etapu WOWOB:

portal poznan.pl

Radiopoznan.pl

portal lazrz.pl

Relacja z innych miast:

Kalisz

Załączniki


*************************************************************************

Spotkania z uczniami

Jeszcze do połowy października potrwają spotkania z uczniami szkół średnich, którzy są chętni do wzięcia udziału w I Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie pt.: "Moja okolica - bezpieczna i przyjazna". Tylko w Poznaniu dyrektorzy 13 szkół średnich wyrazili zgodę na przystąpienie uczniów do rywalizacji.

Podczas spotkań strażnicy z zespołu profilaktyki oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej wyjaśniają ideę Olimpiady oraz informują jak wyglądają poszczególne etapy rywalizacji ze szczególnym uwzględnieniem pracy finałowej. Bardzo ważnym elementem każdego spotkania jest zakres tematyczny niezbędny do poprawnego rozwiązania testów. Prezentują także krótki film z 10lecia Olimpiady w Gdańsku oraz rozdają materiały informacyjne.

Do tej pory spotkali się z uczniami 7 szkół z terenu Poznania oraz 2 z Grodziska Wielkopolskiego i Wągrowca - dwie ostatnie to szkoły będące pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Z podobnymi wizytami do szkół udają się funkcjonariusze z Kalisza, Śremu, Murowanej Gośliny, Swarzędza, Czerwonaka, Wrześni i Ostrzeszowa - to właśnie te straże miejskie i gminne podjęły się współorganizacji Olimpiady.

Pod koniec października będzie znana dokładna liczba uczestników, którzy 12 grudnia zmierzą się w I etapie, rozwiązując test jednokrotnego wyboru.

Głównymi celami Olimpiady są:

  • poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na straży ładu i porządku publicznego;
  • kształtowanie wyobraźni dotyczących bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych;
  • kreowania wśród młodzieży nawyków i umiejętności w zakresie budowania poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.

*************************************************************************


Podpisanie porozumienia 9.10.2017r.


9 października, w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, organizatorzy Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie podpisali porozumienie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia I-szej edycji Olimpiady p.t. "Moja okolica bezpieczna i przyjazna".

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wicekanclerz Uczelni oraz Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania podpisali porozumienie rozpoczynające organizację I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Porozumienie podpisali również współorganizatorzy przedsięwzięcia - komendanci straży miejskich i gminnych z Kalisza, Swarzędza, Murowanej Gośliny, Śremu, Czerwonaka, Ostrzeszowa oraz Wrześni.

Po podpisaniu dokumentu uczestnicy wylosowali numery 20 pytań do testu w pierwszym etapie Olimpiady, który odbędzie się 12 grudnia.

Uroczystość obserwowali dziennikarze. Poniżej zamieszczamy liki do kilku publikacji:

Głos Wielkopolski

Radio Eska

WTK, epoznan.pl

TV Wielkopolska

Radio Poznań

Zobacz także relacje zamieszczone na stronach:

Wyższej Szkoły Bankowej

Straży Mieskiej Kalisza

Straży Miejskiej Swarzędza