Izby gospodarcze i inne organizacje na planie Dodaj obiekt - Izby gospodarcze i inne organizacje

Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza

Opis

Polsko - Indyjska Izba Gospodarcza podjęła się prowadzenia działalności zmierzającej do realizacji współpracy biznesowej pomiędzy Polską i Indiami. Celem Izby jest pogłębianie i wzmacnianie więzi gospodarczych pomiędzy firmami w Polsce i Indiach, zachęcanie do podejmowania wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń biznesowych. Ze względu na znaczące różnice kulturowe występujące pomiędzy Indiami i Polską, Izba pełni również funkcję platformy wymiany wartości kulturowych.

Polsko - Indyjska Izba Gospodarcza stała się poważnym i cennym źródłem informacji dla polskich i indyjskich podmiotów w zakresie znoszenia utrudnień oraz barier w handlu i inwestycjach.

Wróć do listy