Nagroda Naukowa 2009

Kapituła uhonorowała Nagrodą Naukową Miasta Poznania 2009 wybitnego naukowca prof. dr hab. Zofię Trojanowicz za przygotowanie, opracowanie naukowe i wydanie pierwszego w polskiej historii literatury "Kalendarium życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida 1821-1883. Tomy I-III" oraz za całokształt działalności naukowej, dzięki której Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowi jeden z najważniejszych ośrodków badań polskiej literatury romantycznej.

Profesor Zofia Trojanowicz jest autorką kilkudziesięciu rozpraw i artykułów naukowych publikowanych między innymi w "Pamiętniku Literackim", w " Tekstach Drugich", "Rocznikach Humanistycznych".

Kalendarium jest pionierską, monumentalna publikacją o bezcennym znaczeniu nie tylko dla historyków literatury, ale i dla całej polskiej kultury i tradycji narodowej - zostało docenione przez grono ekspertów z Polskiej Akademii Nauk, która uhonorowała ją Nagrodą im. Aleksandra Brucknera.

Profesor Zofia Trojanowicz, to nie tylko znakomity badacz romantyzmu, ale bez wątpienia jedna z najwybitniejszych znawczyń twórczości Norwida.

Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych - w tym w Petersburgu, Wilnie, Bratysławie, Nowogródku, Grodnie, Brześciu i w Paryżu. Nawiązała stałą współpracę z Centre du Dialogue i Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej