Pomoc dzieciom i rodzinie na planie Dodaj obiekt - Pomoc dzieciom i rodzinie

Instytut Małego Dziecka

Opis

Dyżur telefoniczny:
w każdy poniedziałek od 13:30 do 15:30
w każdą środę od 13:30 do 15:30

Cele

  • aktywne uczestniczenie w działaniach na rzecz małych dzieci, szczególnie w środowisku lokalnym,
  • zwiększanie dostępu do wczesnej edukacji i rozwijanie jej jakości,
  • tworzenie i realizację autorskich programów pracy z małymi dziećmi oraz ich rodzicami/opiekunami,
  • tworzenie i realizację modelowych programów szkoleniowych dla środowiska edukacyjnego: przedszkolnego, szkolnego oraz akademickiego,
  • upowszechnianie najnowszej wiedzy na temat rozwoju i uczenia się małych dzieci,
  • współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami i realizację wspólnych przedsięwzięć.
Wróć do listy