Pomoc dzieciom i rodzinie na planie Dodaj obiekt - Pomoc dzieciom i rodzinie

Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA

Opis

Zajmuje się działalnością duchową. Zawsze daje wsparcie i otuchę osobom potrzebyjącym.

Dodatkowy e-mail: zosiagrzech@interia.pl

Cele

- ochrona życia i godności człowieka i narodu oraz trosk o duchowe i materialne wartości rozwoju

- kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata ujętą w nauczaniu kościoła rzymsko - katolickiego

- przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedniego uczestniczenia w życiu kościoła, narodu i państwa

- kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych.

- praca edukacyjna i informacyjna.

Wróć do listy