Pomoc dzieciom i rodzinie na planie Dodaj obiekt - Pomoc dzieciom i rodzinie

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej - Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Opis

SRK jest członkiem ogólnopolskiej federacji skupiającej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich działających we wszystkich województwach

Cele

Wspieranie rodzin:

-pomoc będącym w potrzebie;

- organizację rozrywki i wypoczynku;

- upominanie się o prawa rodziny u władz publicznych i pństwowych.

Formy

Organizowane są:

- spotkania modlitewne,

- prelekcje,

- wieczory pieśni patriotycznych,

- koncerty,

- ogniska,

- pielgrzymki,

- rajdy,

- wypoczynek letni dla rodzin,

- turnieje sportowe.

Prowadzone placówki

Działają świetlice środowiskowe, SRK wspiera Patronat nad Rodziną służacy stałą pomocą rodzinom wielodzietnym.

Wróć do listy