Pomoc dzieciom i rodzinie na planie Dodaj obiekt - Pomoc dzieciom i rodzinie

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Opis

Czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-17.00,
piątek w godz. 9.00-19.00,
sobota w godz. 10.00-14.00

Cele

Głównym i jedynym celem Komitetu jest ochrona praw i interesów dziecka oraz rodziny.

Formy

Dla realizacji ochrony dziecka i rodziny, ich interesów Komitet podejmuje następujące działania:
1) prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną w dziedzinie edukacji oraz zdrowia;
2) upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;
3) podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
4) broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka;
5) dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;
6) podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka i rodziny;
7) realizuje zadania zlecone przez Administracją Publiczną;
8) prowadzi działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy;
9) organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży;

10) inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki z tą działalnością związane.

Wróć do listy