Bezpłatne szkolenie: Strategie marketingowe skutecznie rozwijające biznes

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: "Strategie marketingowe skutecznie rozwijające biznes" w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

Organizatorzy
Organizatorzy

Warsztaty "Strategie marketingowe skutecznie rozwijające biznes" odbędą się 15 -17.10.2018r., w godz. 08:00 - 16:30 w Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro). Organizatorami są Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową

Warsztat jest adresowany dla zarejestrowanych firm oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z terenu Miasta Poznania, które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu strategii marketingowych.

---

Dzień 1

I. Kryteria i metody doboru strategicznego klienta

II. Strategie marketingowe dostosowane do profilu firmy

Dzień 2

III. Narzędzia kształtowania produktu i ceny

IV. Planowanie kampanii promocyjnej (w tym praktyczne przygotowywanie kampanii promocyjnej)

Dzień 3

V. Zastosowanie elementów modelu canvas

VI. Tożsamość a wizerunek firmy

---

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08.10.2018r. (karta zgłoszeniowa w załączeniu)

drogą mailową: zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

Bliższych informacji udziela Dagmara Janiszewska tel. 61 859 35 33

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Źródło

Załączniki