Ostrzeżenie przed opłatami

Ministerstwo Rozwoju przypomina o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

.
CEIDG JEST BEZPŁATNE

Jest to związane z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG - odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do "CEIDG".

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

www.ceidg.gov.pl