Miasto Poznań od lat aktywnie wspiera poznańskie środowisko pozarządowe, zarówno poprzez współpracę finansową (zlecanie realizacji zdań publicznych), jak i różne formy współpracy pozafinansowej. Konkurs INICJATORY jest kolejnym elementem systemu wspierania lokalnych, oddolnych inicjatyw podejmowanych przez środowisko organizacji pozarządowych.

Ideą konkursu jest promowanie inicjatyw pozarządowych oraz wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych na rzecz Poznania i jego mieszkańców. INICJATORY mają również na celu zachęcić do działania jeszcze większą liczbę poznaniaków oraz zainspirować do tworzenia nowych inicjatyw.

W konkursie startować mogły organizacje pozarządowe, grupy nieformalne jak i lokalne inicjatywy społeczne. Mogły to być inicjatywy zarówno wieloletnie, jak i krótsze, nawet jednodniowe przedsięwzięcia. Jedynym kryterium było to, aby realizacja danego projektu miała miejsce (częściowo lub w całości) w 2015 roku. Kandydatów do konkursu zgłaszać mógł każdy do 13.05.2016r. w jednej z pięciu kategorii.

EDUKACJA 

KULTURA 

SPORT 

ŚRODOWISKO 

ZDROWIE 

Inicjatory - konkurs organizowany przez Oddział Koordynacji Współpracy z organizacjami pozarządowymi, mający na celu uhonorowanie organizatorów najciekawszych inicjatyw realizowanych na rzecz Poznania i/lub poznaniaków.

Inicjatywy oddolne podejmowane przez środowisko organizacji pozarządowych i działaczy społecznych w Poznaniu są odzwierciedleniem rozwoju społecznego Miasta. Najlepsze ze społecznych przedsięwzięć zostały w tym roku dodatkowo docenione w I edycji prestiżowego poznańskiego konkursu "Inicjatory".

Idea, jaka przyświeca konkursowi, to promowanie aktywności społecznej oraz wyróżnienie najlepszych działań realizowanych na rzecz Miasta i jego Mieszkanców.

Celem "Inicjatorów" jest również zachęcanie Mieszkanców i lokalnych organizacji do tworzenia i planowania kolejnych, cennych społecznie inicjatyw.

Jedynym kryterium konkursu na najlepsze przedsięwzięcia zarówno organizacji pozarządowych jak i grup nieformalnych, była realizacja zgłoszonego działania w części lub w całości w 2015 roku.

Atrakcyjność zgłoszonych do konkursu inicjatyw oceniała Kapituła Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele lokalnych mediów i Urzędu Miasta Poznania.

Tematyka przedsięwzięć, biorących udział w konkursie była zróżnicowana, stąd Inicjatory przyznane zostały w pięciu kategoriach: sport, środowisko, edukacja, kultura, zdrowie.

Obok kategorii tematycznych, konkurs zakładał także głosowanie Mieszkańców, którzy mieli możliwość przyznania swojej nagrody.

Rywalizacja w konkursie będzie możliwa także w kolejnych edycjach, gdyż "Inicjatory" mają trwale wpisać się w działania Miasta, wspierając aktywność społeczną i pozarządową.

W czasie Poznańskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych zorganizowane zostało spotkanie laureatów konkursu z panem Jędrzejem Solarskim Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania. Podczas spotkania laureaci mieli okazję bardziej szczegółowo przedstawić realizowane przez siebie inicjatywy.