Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

Trwają prace nad Rocznym Programem Współpracy na rok 2018. Przed wakacjami zbieraliśmy propozycje zadań priorytetowych, które nadsyłane były przez organizacje pozarządowe pocztą elektroniczną. Obywały się także spotkania tematyczne, w tym w ramach posiedzeń Komisji Dialogu Obywatelskiego, poświęcone wypracowaniu proponwanych zapisów w Programie.

Przedstawimy Państwu również informację z zestawieniem proponowanych zadań priorytetowcyh oraz stanowiskiem UMP i jego uzasadnieniem. Konsultacje Rocznego Programu Współpracy zaplanowane zostały na październik 2017 roku.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej