Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Piątkowo, Podolany

nr decyzji

w toku

data

12-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Podolan - etap II

Działki
oznaczenie działkiadres działki
25/04/68 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Strzeszyn ark.04 dz.68
28/06/62 ul.Heleny Szafran nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.62,63,64
28/06/63 ul.Heleny Szafran nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.62,63,64
28/06/64 ul.Heleny Szafran nr brak, obr.Podolany ark.06 dz.62,63,64
28/03/22 ul.Edwarda Raczyńskiego nr brak, obr.Podolany ark.03 dz.22
53/05/625/20 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.625/20,626/18
53/05/626/18 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.625/20,626/18
25/16/25/6 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.25/7,25/6
25/16/25/7 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.25/7,25/6
25/19/22 ul.Edwarda Raczyńskiego nr brak, obr.Strzeszyn ark.19 dz.22
28/07/9 ul.Heleny Szafran nr brak, obr.Podolany ark.07 dz.15,14,30,19,9,12/4
28/07/14 ul.Heleny Szafran nr brak, obr.Podolany ark.07 dz.15,14,30,19,9,12/4
28/07/15 ul.Heleny Szafran nr brak, obr.Podolany ark.07 dz.15,14,30,19,9,12/4
28/07/19 ul.Heleny Szafran nr brak, obr.Podolany ark.07 dz.15,14,30,19,9,12/4
28/07/30 ul.Heleny Szafran nr brak, obr.Podolany ark.07 dz.15,14,30,19,9,12/4
28/07/12/4 ul.Heleny Szafran nr brak, obr.Podolany ark.07 dz.15,14,30,19,9,12/4
25/16/24/58 ul.Leona Prauzińskiego nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.24/58,25/14
25/16/25/14 ul.Leona Prauzińskiego nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.24/58,25/14
25/16/24/9 ul.Augusta Cieszkowskiego nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.24/9,24/37
25/16/24/37 ul.Augusta Cieszkowskiego nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.24/9,24/37
25/16/26 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.26,25/12,25/13,25/10,25/11,25/9,25/8
25/16/25/8 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.26,25/12,25/13,25/10,25/11,25/9,25/8
25/16/25/9 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.26,25/12,25/13,25/10,25/11,25/9,25/8
25/16/25/10 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.26,25/12,25/13,25/10,25/11,25/9,25/8
25/16/25/11 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.26,25/12,25/13,25/10,25/11,25/9,25/8
25/16/25/12 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.26,25/12,25/13,25/10,25/11,25/9,25/8
25/16/25/13 ul.Strzeszyńska nr brak, obr.Strzeszyn ark.16 dz.26,25/12,25/13,25/10,25/11,25/9,25/8
53/05/628/5 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.719/2,624/51,627/19,627/20,628/6,619/24,628/5
53/05/628/6 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.719/2,624/51,627/19,627/20,628/6,619/24,628/5
53/05/719/2 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.719/2,624/51,627/19,627/20,628/6,619/24,628/5
53/05/619/24 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.719/2,624/51,627/19,627/20,628/6,619/24,628/5
53/05/624/51 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.719/2,624/51,627/19,627/20,628/6,619/24,628/5
53/05/627/19 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.719/2,624/51,627/19,627/20,628/6,619/24,628/5
53/05/627/20 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.719/2,624/51,627/19,627/20,628/6,619/24,628/5
53/05/694/1 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.694/1,694/5,624/47,625/18,627/12,626/17,717/10
53/05/694/5 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.694/1,694/5,624/47,625/18,627/12,626/17,717/10
53/05/624/47 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.694/1,694/5,624/47,625/18,627/12,626/17,717/10
53/05/625/18 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.694/1,694/5,624/47,625/18,627/12,626/17,717/10
53/05/626/17 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.694/1,694/5,624/47,625/18,627/12,626/17,717/10
53/05/627/12 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.694/1,694/5,624/47,625/18,627/12,626/17,717/10
53/05/717/10 ul.Obornicka nr brak, obr.Piątkowo ark.05 dz.694/1,694/5,624/47,625/18,627/12,626/17,717/10
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek