Organy jednostek pomocniczych

Organami uchwałodawczymi są rada osiedla lub ogólne zebranie mieszkańców. Rada osiedla - wybierana jest na 4 letnią kadencję w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach.

Organem wykonawczym w osiedlu jest zarząd osiedla wybierany przez organ uchwałodawczy tj. przez radę osiedla lub ogólne zebranie mieszkańców.

Aktualnie w Poznaniu we wszystkich osiedlach organem uchwałodawczym jest rada osiedla, natomiast organem wykonawczym jest zarząd osiedla.