Wydział Urbanistyki i Architektury - Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - w toku

Opis

kategoria

Podania o lokalizację inwestycji celu publicznego (od 01.01.2011 r.)

dodatkowy opis

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

osiedla

Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo

nr decyzji

w toku

data

03-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłużPST - etap I

Działki
oznaczenie działkiadres działki
53/11/258/74 ul. nr brak, obr.Piątkowo ark.11 dz.258/74
53/14/189/62 ul. nr brak, obr.Piątkowo ark.14 dz.189/62,258/67
53/14/258/67 ul. nr brak, obr.Piątkowo ark.14 dz.189/62,258/67
53/18/161/5 ul. nr brak, obr.Piątkowo ark.18 dz.189/65,161/5,162/14
53/18/162/14 ul. nr brak, obr.Piątkowo ark.18 dz.189/65,161/5,162/14
53/18/189/65 ul. nr brak, obr.Piątkowo ark.18 dz.189/65,161/5,162/14
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek