Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 91/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo

nr decyzji

91/2019

data

26-04-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwstycji celu publicznego dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Działki
oznaczenie działkiadres działki
53/23/33/3 ul.Teofila Mateckiego nr brak, obr.Piątkowo ark.23 dz.38/5,34/3,33/3
53/23/34/3 ul.Teofila Mateckiego nr brak, obr.Piątkowo ark.23 dz.38/5,34/3,33/3
53/23/38/5 ul.Teofila Mateckiego nr brak, obr.Piątkowo ark.23 dz.38/5,34/3,33/3
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek