Wydział Urbanistyki i Architektury - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 104/2019

Opis

kategoria

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od 11.07.2003 r.)

dodatkowy opis

pozytywna

osiedla

Krzyżowniki-Smochowice, Wola, Ławica

nr decyzji

104/2019

data

16-05-2019

przedmiot wniosku/decyzji

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej nn 0,4 kV-86/99 m

Działki
oznaczenie działkiadres działki
23/01/163/7 ul.3 Pułku Lotniczego nr brak, obr.Ławica II ark.01 dz.163/7,163/13,163/18
23/01/163/13 ul.3 Pułku Lotniczego nr brak, obr.Ławica II ark.01 dz.163/7,163/13,163/18
23/01/163/18 ul.3 Pułku Lotniczego nr brak, obr.Ławica II ark.01 dz.163/7,163/13,163/18
Lokalizacja wybranych działek na planie plan :: z lotu ptaka :: hybryda
Zobacz na planie Poznania wszystkie podania i decyzje

Legenda:

  • obszar objęty decyzją
  • granice działek