Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 140/2019 11-07-2019 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową SN/nn
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 141/2019 11-07-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN-15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 142/2019 11-07-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 139/2019 08-07-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowej SN 15 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 138/2019 05-07-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 137/2019 03-07-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 135/2019 26-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji 110/15 kV Szczepankowo
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 136/2019 26-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 25-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w ramach przebudowy kanałowej sieci - efektywna dystrybucja ciepła etap I
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 133/2019 24-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 134/2019 24-06-2019 ustalenie loklizacji inwestycvji celu publicznego dla sieci gazowej śr.c. dn 63 PE
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 24-06-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kabla SN 15 kV pomiędzy K/E-289 Warszawska Novotel do MST-410 Krańcowa Pomet 1
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 24-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla SN 15kV pomiędzy MST-975 Inowrocławska/Słupecka do MST-55 Płocka
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 24-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla SN 15kV pomiędzy MST-975 Inowrocławska/Słupecka do K/E-538 HEYE
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 24-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kabla SN 15kV pomiędzy MST-694 WSHiG Toruńska do mST-1454 Toruńska
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy Anny Danysz
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-06-2019 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kabla SN 15 kV pomiędzy ZKSN-6074 Warszawska do mufy w kier. MST-1797
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 131/2019 18-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej salonu samochodowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 132/2019 18-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku usługowego - publiczny obiekt ochrony zdrowia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 130/2019 14-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Podolan - etap II
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 128/2019 13-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla efektywnej dystrybucji ciepła - etap I, likwidacja węzła grupowego w4309, budowa osiedlowej wysokoparametrowej sieci cieplnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 129/2019 13-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa ulicy polegająca na budowie zatoki autobusowej i przestawieniu latarni oświetleniowej wraz z przebudową sieci gazowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 13-06-2019 ustaleniw lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci elektroenergetycznej SN 15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii kablowych SN-15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 12-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenewrgetycznej ś/n w ramach realizacji zadania pt. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 127/2019 11-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przedłużenia ul.Jasielskiej na odcinku od istniejącego przebiegu do połączenia z odcinkiem planowanym do wykonania prZez Moryson sp.z o.o.)
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 125/2019 10-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy instalacji dozowania chemii technologicznej LOS w Poznaniu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 126/2019 10-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 07-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu s/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 124/2019 06-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji gazowej redukcyjnej ś/c wraz z odcinkiem gazociągu n/c i ś/c oraz infrastrukturą towarzyszącą na części działek
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wymiana kabla SN 15 kV pomioędzy MST-411 Krańcowa Pomet 2 do MST-1668 Krańcowa 15
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wymiana kabla SN 15 kV pomiędzy MST-201 Goplańska do mufy w kier. MST-1697 Mogileńska
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wymiana kabla SN 15 kV pomiędzy MST-541 Szpital Mogileńska do mufy w kier. MST-941 Pobiedziska
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 06-06-2019 przekazanie wg właściwości wniosek z dnia 23.05.2019r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, złożony przez pełnomocnika p.Monikę Wiciak, w spr.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 121/2019 05-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 122/2019 05-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa sieci 15kV i 0,4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 123/2019 05-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego wzdłużPST - etap I
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 119/2019 04-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą od Mostu św. Rocha do Parky w Starym Korycie Warty
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 120/2019 04-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 4/2019 04-06-2019 budowa chodnika oraz skanalizowanie rowu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-06-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenera z agregatem prądotwórczym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 117/2019 30-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 118/2019 30-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla os.Kiekrz w Poznaniu - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul.Biwakowej, Bojerowej, Wilków Morskich , Psarskie i Koszalińskiej wraz z układem drogowym
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-05-2019 ustalenie lokalizacji celu publ. Wymiana kabla SN-15 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-05-2019 lokalizacja celu publicznego budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 29-05-2019 ustalenie inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 225
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 116/2019 28-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla skablowania odcinka istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-05-2019 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 28-05-2019 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0.4kV
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 113/2019 27-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wydzielonej drodze, bocznej od ul.Szczepankowo, prowadzonej od istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Szczepankowo
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 114/2019 27-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn 0,4kV z szafami kablowymi w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 115/2019 27-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania w budynku kina na obiekt kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i budową stacji transformatorowej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-05-2019 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, nn-0,4kV wraz z małogabarytową stacją transformatorową SN/nn
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 27-05-2019 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi szafkami kablowymi
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 24-05-2019 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poznań, Spławie, ul. Dobrepole dz. nr 4/61
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 112/2019 23-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV relacji GPZ 4 do RS-24
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od przejścia przez linię kolejową 354 do ul.Wałeckiej w Poznaniu
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 23-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul.Jarochowskiego na odcinku od ul.Chociszewskiego do ul.Wyspiańskiego wraz z projektem zieleni
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 22-05-2019 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 15kV
Strona 1 2 113