Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Lokalizacja inwestycji celu publicznego od 11.07.2003r.

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 126/2004 21-06-2004 wniosek o ustalenie lokalziacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy przedszkola o jeden oddział
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 127/2004 21-06-2004 wniosek o ustalenie lokalziacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu s/c
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 128/2004 21-06-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji innwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami dla zespołu mieszkaniowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 129/2004 21-06-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla rekonstrukcji lewobrzeżnego wału rzeki Warty
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 130/2004 21-06-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla sieci gazowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 124/2004 17-06-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej "Poznań Szczepankowo 2" F-6077-PPO1
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 125/2004 17-06-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej dla potrzeb zasilania Zespołu Mieszkaniowego BUDIMEX
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 121/2004 14-06-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wybudowania przewodu wodociągowego oraz przełożenie przewodu wodociągowego o śr.150 mm ze względu na kolizję
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 122/2004 14-06-2004 wydanie dec. lokalizacyjnej dla kanalizacji kablowej do Wydziału Autobusowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 123/2004 14-06-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego- przebudowa stacji bazowej systemu radiowego dostępu abonenckiego na istn. budynku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 118/2004 08-06-2004 lokalizacja inwestycji celu publicznegodla sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 119/2004 08-06-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii nn dla zasilania obiektu mieszkalnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 120/2004 08-06-2004 prośba o wydanie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy oraz prośba o zawieszenie postępowania dotyczącego budowy ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 160/2004 08-06-2004 prośba o wydanie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ulicy oraz prośba o zawieszenie postępowania dotyczącego budowy ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 117/2004 07-06-2004 ustalenie warunków lokalizacji celu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 116/2004 04-06-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych oraz stacji transformatorowej wbudowanej w realizowany budynek mieszkalno-usługowy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 111/2004 03-06-2004 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii cyfrowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 112/2004 03-06-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plu GSM nr BT 20743 Poz-Olimpia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 113/2004 03-06-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 114/2004 03-06-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego - kanalizacja oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 110/2004 01-06-2004 cel publiczny - budowa zjazdu z ulicy w związku z budową pawilonu handlowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 109/2004 31-05-2004 lokalizacja celu publicznego- wodociąg
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 105/2004 28-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej w ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 106/2004 28-05-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budowy sieci cieplnej od komory rozdzielczej przy budynku nieczynnej kotłowni do punktu połączenia z istniejącą siecią oraz przyłącza cieplnego do budynku SM Jeżyce
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 107/2004 28-05-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 108/2004 28-05-2004 lokalizacja inwestycji celu puiblicznego-utwardzenie ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 101/2004 27-05-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla linii kablowej dla os. mieszk.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 103/2004 27-05-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przyłącza optotelekomunikacyjnego do obiektu Volkswagena
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 100/2004 26-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr F2-6336-PP01 "Poznań Towarowa"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 96/2004 25-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza wodociągowego (sieci wodociągowej) do budynku mieszkalnego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 97/2004 25-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej ERA na istniejącym budynku pompowni POSiR
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 94/2004 24-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zatok postojowych z chodnikiem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 92/2004 21-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 433 Poznań Teletra
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 93/2004 21-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wod-kan,kanalizacji deszczowej,gazowej, energetycznej, przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa drogi dla os.mieszkaniowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 88/2004 20-05-2004 wniosek o ustalenie inwestycji celu publicznego dla budowy sieci i przyłączy:wodociągowej,kanlizacji sanitarnej i deszczowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 89/2004 20-05-2004 lokalizacja inwestycji celu publicznego-linia kablowa
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 90/2004 20-05-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla gazociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 83/2004 19-05-2004 wniosek o ustalenie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej "Poznań Piłsudskiego"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 84/2004 19-05-2004 wniosek o ustalenie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej "Poznań Czekalskie 2"
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 85/2004 19-05-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego - przyłącze telekomunikacyjne do budynku ZOZu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 86/2004 19-05-2004 wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 87/2004 19-05-2004 Wn.o wyd.dec.o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 82/2004 18-05-2004 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci cieplnej do pomieszczeń węzła cieplnego w Centrum Handlu King Cross Marcelin
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 78/2004 17-05-2004 wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla rewaloryzacji rosarium w zakresie remontu dróg,murków,wymiany nasadzeń,remontu zbiornika wodnego w Parku Cytadela
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 79/2004 17-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej ERA,remont generalny przybudówki oraz przebudowa kanalizacji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 80/2004 17-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej z lokalnym punktem podnoszenia ścieków i kanalizacji deszczowej dla os.Rudnicze
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 70/2004 14-05-2004 budowa bezobsługowej światłowodowej linii OTK, składającej się z rurociągu kablowego (4xRHDPEwpr 40/3,7) oraz studni telekomunikacyjnych
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 71/2004 14-05-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy ulicy
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 72/2004 14-05-2004 wniosek o wydanie warunków zabudowy dla budowy stacji radioliniowej obejmującej instalację jednej anteny radiowej na istniejącym budynku
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 73/2004 14-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 74/2004 14-05-2004 wniosek o wydanie warunków zabudowy dla budynku naukowo-dydaktycznego dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 75/2004 14-05-2004 wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego na budowę telekomunikacyjnej linii światłowodowej Poznań Północ odcinek II w relacji studnia kablowa w ul.Szeligowskiego - ul.Serbska 6
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 76/2004 14-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę telekomunikacyjnej linii światłowodowej Poznań Północ odcinek III w relacji studnia kablowa w ul.Serbskiej - studnia kablowa na Rondzie Śródka
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 77/2004 14-05-2004 wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego na budowę telekomunikacyjnej linii światłowodowej Poznań Północ odcinek I w rellacji studnia kablowa w ul.św.Wawrzyńca - studnia kablowa w ul.Szeligowskiego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 66/2004 13-05-2004 ustalenie lokalizacji celu publicznego- linia napowietrzna n.n.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 67/2004 13-05-2004
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 68/2004 13-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 57/2004 12-05-2004 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji poleg. na budowie komory ciepłowniczej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odmowna 58/2004 12-05-2004 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 32044 Poz-Dębina
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 59/2004 12-05-2004 wydanie dec. lokalizacyjnej celu publicznego budowy kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej dla Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania