Konferencja Daltońska- zapraszamy!

Co to jest Plan daltoński? Ano, to plan, który polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów, czyli zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst, która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. "Wykształcenie wg planu daltońskiego". Myśl organizowania pracy indywidualnie zrodziła się u Parkhurst ok. 1905 roku, kiedy zaczynając swą karierę nauczycielską zmuszona była pracować z kilkoma klasami jednocześnie. Wtedy to właśnie wpadła na pomysł indywidualnej nauki każdego z uczniów. Poprosiła starszych uczniów, aby pomogli młodszym oraz przy ich pomocy przerobiła magazyn szkolny w klasę, w której każdy kąt przeznaczyła na inny przedmiot. Parkhurst chciała, aby nauczanie masowe w klasie zastąpić samodzielnym uczeniem się dzieci w szkole, pozwolić dzieciom uczyć się we własnym tempie, pobudzić do współpracy, zastosować indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego ucznia przez nauczyciela.

Przedszkole nr 148
Przedszkole nr 148

Plan daltoński zyskał popularność, dlatego, że umożliwiał dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdrażał dziecko do polegania na sobie, budził inicjatywę i samodzielność młodzieży zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabiał poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmuszał do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy. Myśląc o planie daltońskim, najczęściej zadajemy sobie dwa pytania-jak możemy zachęcić małe dzieci by przejęły inicjatywę? Jak możemy stymulować ich by odkrywały środowisko?

Spróbuje na nie odpowiedzieć organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicz,a Wydział Oświaty oraz daltońskie jak najbardziej Przedszkole nr 148 konferencja, na którą serdecznie zapraszamy nauczycieli i dyrektorów, nauczycieli , doradców metodycznych, nauczycieli akademickich uczelni pedagogicznych do uczestnictwa w   Międzynarodowej Konferencji: Daltoński drogą optymalizacji rozwoju ucznia i nauczyciela -The Dalton Plan: the way of optimizing the development-of student and teacher. Konferencja odbędzie się 24 kwietnia, a wszystkie szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki