Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - Przedszkole nr 41 - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Wychowanie przedszkolne

Etat/liczba godzin: 25/25

Kontakt

sekretariat
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - Przedszkole nr 41
Poznań ul Łozowa 77

Telefon: 618320822
E-mail: sekretariat@zsp2poznan.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-17

Oferta ważna do: 2019-06-30

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).