Lista oddziałów Wydziału Oświaty

Wydział Oświaty
Urzędu Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Telefon: 61 6463344
Faks: 61 8784202
ow@um.poznan.pl

Lp. Nazwa Szczegóły
1. Dyrektor Wydziału Oświaty Kompetencje Pracownicy
2. Zastępca Dyrektora Kompetencje Pracownicy
3. Oddział Planowania i Analiz Budżetu Kompetencje Pracownicy
4. I Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych Kompetencje Pracownicy
5. II Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych Kompetencje Pracownicy
6. Oddział Szkół i Placówek Niesamorządowych Kompetencje Pracownicy
7. Oddział Ekonomiczny Kompetencje Pracownicy
8. Oddział Infrastruktury Oświatowej Kompetencje Pracownicy
9. Oddział Kadr i Awansu Zawodowego Nauczycieli Kompetencje Pracownicy
10. Oddział Projektów Edukacyjnych i Relacji Zewnętrznych Kompetencje Pracownicy