Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

Poniżej znajdziecie Państwo pliki dotyczące procedury konkursowej na dyrektora placówki oświatowej:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 1 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;
  • Aktualne treści ogłoszeń konkursowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Urząd Miasta Poznania"- "Ogłoszenia, decyzje, rejestry"- "Komunikaty i ogłoszenia" - "Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz ogłoszenia dotyczące doradców metodycznych".

Załączniki