Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

Poniżsj znajdziecie Panstwo pliki dotyczące procedury konkursowej na dyrektora placówki oświatowej:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 roku w sprawia wymagania jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek; 

Roazporządzenie MInistra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej;

oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Aktualne treści ogłoszeń konkursowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Informacje bieżące"- "Komunikaty i ogłoszenia"- "Inne komunikaty".

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej