Sposoby głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 11 października 2019 r. (w godz. pracy Urzędu).

Szczegóły informacji znajdują się tutaj.

Zobacz film


Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Prezydenta Miasta Poznania, najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do 4 października 2019 r.

Realizacją procedury udzielania pełnomocnictw do głosowania zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania - szczegóły sprawdź tutaj.

Zobacz film


Prawo do głosowania korespondencyjnego

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, mają prawo głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania należy zgłosić komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 30 września 2019 r. (poniedziałek).

Dane teleadresowe Komisarza Wyborczego I w Poznaniu

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /8ay1l88xqv/skrytka

ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

numery telefonów:
61 854 13 35 oraz 61 852 22 52

Zobacz film

Zobacz także


Dopisanie się do spisu wyborców

Jeśli będziesz w dniu wyborów do Sejmu i Senatu - 13 października 2019 - w Poznaniu i chciałbyś zagłosować - dopisz się do spisu wyborców. Dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym (do najbliższych wyborów).

Szczegóły informacji o dopisaniu się do spisu wyborców (wnisek elektroniczny) znajdziesz tutaj.


Co zrobić aby głosować za granicą kraju?

Zobacz informacje i film przygotowany przez PKW

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej