• szuńdy blp, D lm -ów, przestarz. [nosidła]: Przyrząd do noszenia wiader lub konwi, składający się z drewna wyżłobionego około szyi i spuszczających się z dwóch stron łańcuszków lub powrozów, nazywa się w Wielkopolsce szuńdy. Szuńdy to buły takie do wody noszynio, ale to wiyncy na wsi. Inform. Na Ratajach abo w Żegrzu to jeszczy przed wojnóm mógł szujndy zobaczyć. Inform. Na taki deszczułce na ramionach niesła dwa wymborki szońdy sie to pozywało. Inform.