• wuja powsz. 1. [wuj]: Wuja to postać powszechnie zaswojona na całym obszarze wielkopolskim w gwarze ludowej, nie wyroiła się poza jej granice. W drugiej porze wuja Ignac z ciotką Marynią dźwigał lampion wysolachno nad głową. Drugi wuja Janek też miał dar do opowiadania o zbójach i innych ciemnych typach. No chodź, wątrobiarzu, żebyś wiedział, że wuja nie chciwy. Wuja tam troche chodził na rybki i tak sie tam wałęsali, bo z psem byli, nie? Zasłysz.2. ekspr.[o mężczyźnie w ogóle]: Tej, wuja, przesuwni sie, bo mi cołki ekran zasłóniosz. Inform. Racha mnie wziyna, jakiś obcy gówniorz wuja mi powiedzioł. Zasłysz.