grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

L sesja RMP cz. 2

Drugi dzień L sesji Rady Miasta Poznania zdominowały uchwały nazewnicze oraz ustalenie składów osobowych nowych komisji powołanych dzień wcześniej.

. - grafika artykułu
.

 Skwer przed pomnikiem Armii Poznań otrzymał imię Bitwy nad Bzura. Ulicy na Łacinie patronować będzie osoba Wojciecha Skowrońskiego, pianisty, wokalisty, aranżera i kompozytora, który m.in. studiował na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W rejonie Naramowic pojawią się nazwy dedykowane trzeb kobietom: wiadukt Janiny Czarneckiej, rondo prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, ulica prof. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej. Jest to inicjatywa radnych: Marty Mazurek, Dominiki Król, Marii Lisieckiej-Pawełczak i Moniki Danelskiej. Zofia Hilczer- Kurnatowska była wybitną archeolożką, laureatka Lednickiego Orła Piastowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i propagowanie wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy. Alicja Karłowska-Kamzowa, to z kolei wybitna historyczka sztuki i mediewistka, pierwsza kobieta na stanowisku prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wreszcie Janina Czarnecka, jedna z pierwszych kobiet-architektów, autorka projektów nowoczesnych, modernistycznych willi na terenach nowopowstających osiedli Poznania, prezentująca nowatorskie spojrzenie na zagospodarowanie praktycznej i wygodnej przestrzeni mieszkalnej.

Procedowanie nad czwartym projektem złożonym przez radne - Aleją Praw Kobiet - zostały odroczone do następnej sesji. W intencji wnioskodawczyń nazwa miała uczcić wywalczone w 1918 roku w Polsce prawa kobiet, stanowiły jedną z podstaw kształtowania nowoczesnego, demokratycznego państwa i budowania obywatelskiego społeczeństwa.

Opinię w imieniu Rady Osiedla Naramowice przedstawił radny Paweł Sowa, który wyjaśni, że negatywna opinia Zarządu Osiedla wynika z braku otwartych konsultacji społecznych i poddanie ich następnie głosowaniu. Pojawiło się wiele innych propozycji nawiązujących do patronów lokalnych związanych z Naramowicami. Jednocześnie Osiedle Naramowice zaproponowało dyskusję nad nadaniem nazwy parkowi osłonowemu, który powstanie po obu stronach tzw. Nowej Naramowickiej - nazwy Park Praw Kobiet. Zdaniem pomysłodawców park daje dodatkowe możliwości honorowania zasłużonych kobiet poprzez sadzenie dedykowanych im drzew, czy kwiatów ozdobnych. Paweł Sowa proponował, aby odroczyć procedowanie nad pozostałymi trzema projektami w rejonie Naramowic, jednak ten wniosek nie zyskał poparcia większości Rady.

Ponadto w sprawie alei w rejonie ul. Naramowickiej pojawiła się również społeczna inicjatywa, aby nazwać ją imieniem Poznańczyków. W imieniu inicjatorów przedstawił ją Tomasz Sałkiewicz. Nazwa ma przywrócić szerszej świadomości słowo Poznańczycy i jego skojarzenie z Powstańcami Wielkopolskimi walczącymi na Kresach Wschodnich. Oddziały te miały duży wpływ na zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. W szerszym kontekście nazwa ma upamiętnić etos Wielkopolan, łączący zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego z rozsądkiem i dobrym planowaniem. Pod propozycją zebrano wymaganą liczbę ponad 300 podpisów poparcia. Również procedowanie nad tym projektem Rada Miasta Odroczyła do następnej sesji.

Zmiana w uchwale o wspólnej obsłudze oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania spowodowana była przystąpieniem nowych jednostek do obsługi Centrum Usług Wspólnych wg harmonogramu: 1 stycznia 2022 r. - młodzieżowe domy kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, bursa szkolna, ogród jordanowski; 1 stycznia 2023 r. - samodzielne przedszkola, zespoły przedszkoli, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży; 1 stycznia 2025 r. - szkoły podstawowe, zespoły szkół, zespoły szkolno-przedszkolne; 1 stycznia 2026 r. - licea ogólnokształcące, szkoły specjalne, zespoły szkół ogólnokształcących, szkoły artystyczne, zespoły szkół zawodowych, samodzielne technika, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Włączenie placówek oświatowych do katalogu jednostek obsługiwanych przez CUWJO w Poznaniu ma na celu poprawę jakości obsługi finansowo-księgowej oraz zapewnienie jednolitego standardu realizowanych w tym zakresie zadań.

Rada Miasta uchwaliła składy osobowe nowych komisji powołanych dzień wcześniej. W skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego weszli: Przemysław Alexandrowicz, Bonk-Hammermeister, Wojciech Chudy, Monika Danelska, Lidia Dudziak, Grzegorz Ganowicz, Michał Grześ, Bartłomiej Ignaszewski, Ewa Jemielity, Grzegorz Jura, Henryk Kania, Łukasz Kapustka, Wojciech Kręglewski, Dominika Król, Agnieszka Lewandowska, Maria Lisiecka-Pawełczak, Marta Mazurek, Łukasz Mikuła, Filip Olszak, Halina Owsianna, Przemysław Polcyn, Andrzej Rataj, Mateusz Rozmiarek, Krzysztof Rosenkiewicz, Marek Sternalski, Klaudia Strzelecka, Sara Szynkowska vel Sęk, Paweł Sowa, Anna Wilczewska, Konrad Zaradny. Skład Komisji do spraw Studium Miasta Poznania: Przemysła Alexandrowicz, Dorota Bonk-Hammermeister, Małgorzata Dudzic-Biskupska, Lidia Dudziak, Michał Grześ, Ewa Jemielity, Henryk Kania, Łukasz Kapustka, Paweł Matuszak, Halina Owsianna, Przemysław Polcyn, Andrzej Rataj, Mateusz Rozmiarek, Krzysztof Rosenkiewicz, Klaudia Strzelecka, Małgorzata Woźniak, Paweł Sowa, Sara Szynkowska vel Sęk. Pierwsze posiedzenia nowych komisji zwołuje przewodniczący Rady Miasta i przewodzi im do czasu wyboru przez komisje swoich przewodniczących.

oprac. red.

Zobacz także: