Poznańska Rodzina Duża

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzin wielodzietnych Rada Miasta Poznania w dniu 7 listopada 2017 r. podjęła uchwałę nr LVI/1028/VII/2017 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny.

Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2018 roku zniżki oraz ulgi, z których Państwo korzystali na podstawie dwóch odrębnych kart (Poznańskiej Karty Rodziny Dużej oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny) będą dostępnie po okazaniu tylko Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Partnerzy, którzy zadeklarowali udzielanie ulg na podstawie dotychczas funkcjonującej Poznańskiej Karty Rodziny Dużej będą to mogli robić na dotychczasowych zasadach przy czym dokumentem weryfikującym uprawnienia będzie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny z kodem terytorialnym miasta Poznania 3064011.

Ponadto w związku z wprowadzeniem gminnego programu dla rodzin wielodzietnych ujednoliceniu podlegać będą terminy przyznania uprawnień do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzin oraz poznańskiego programu dla rodzin wielodzietnych. Rodzice otrzymają uprawnienia dożywotnio natomiast dzieci do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynowania nauki lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dotychczasowy identyfikator Poznańskiej Karty Rodziny Dużej w postaci plastikowej karty zachowa swoją ważność do dnia 31 grudnia 2017 r. zgodnie z informacją umieszczoną na karcie, natomiast od dnia 1 stycznia 2018 r. uprawnienia wynikające z poznańskiego programu będą dostępne po okazaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Osoby, które chciałby korzystać od dnia 1 stycznia 2018 r. z uprawnień wynikających z poznańskiego programu dla rodzin wielodzietnych, a nie posiadają Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny powinny złożyć stosowny wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń. Natomiast osoby, które posiadają ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny nie muszą składać żadnego wniosku. W takim przypadku uprawnienia wynikające z poznańskiego programu zostaną im przyporządkowane automatycznie.

Przyjmowaniem wniosków zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1.

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 16 stycznia 2017 r. Karty będzie można odbierać w siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44 (Budynek Arkadii) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00

Tel: 61 878 15 59
Adres e-mail: cir@pcs-poznan.pl

Wnioski można składać osobiście lub korzystając z formularza znajdującego się na stronie internetowej Centrum.

O terminie odbioru Rodzina zostanie poinformowana e-mailem lub telefonicznie. W przypadku braku adresu e-mail lub telefonu informacja zostanie przesłana na adres zamieszkania.