Rzecznik Praw Dziecka
www.brpd.gov.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka
www.kopd.pl

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
www.kopd.poznan.pl

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
www.116111.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
www.poznan.pl/cdz

Centrum Sztuki Dziecka
www.csdpoznan.pl

Poznańskie Centrum Świadczeń
www.pcs-poznan.pl

Cała Polska czyta dzieciom
www.calapolskaczytadzieciom.pl/

Stop pedofilom
www.stoppedofilom.pl

Dzieciństwo bez przemocy
www.dziecinstwobezprzemocy.pl

Pomoc dla młodych Intenautów w sytuacji zagrożenia w Internecie
www.helpline.org.pl