Formy opieki nad dziećmi do lat 3

Opieka nad dziećmi do lat 3

Wykaz  adresów do instytucji przydatnych podczas zakładania i prowadzenia  żłobków i klubów dziecięcych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Telefon do centrali: 22-661-10-00

https://www.gov.pl/web/rodzina

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

  • sekretariat 61 878 54 29
  • informacje nt żłobków i klubów dziecięcych tel. 61 878 4029
  • informacje nt dotacji do żłobków niepublicznych tel. 61 878 43 42; 878 40 41; 61-878 59 48

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ul. Bobrzańska 6a
61-248 Poznań

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404
61-441 Poznań

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej