Warunkiem umieszczenia dziecka w żłobku jest złożenie wniosku:

  • w formie elektronicznej na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek bądź
  • w formie papierowej (formularz dostępny na miejscu w każdym żłobku);
  • dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/opiekuna wniosku do żłobka I preferencji.

Szczegółowy opis procedury na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Żłobki na planie Dodaj obiekt - Żłobki